Werkplan

Dagindeling:

7.30 – 9.00 kinderen worden gebracht
9.00 – 9.30 fruit eten, boekje lezen, liedjes zingen, met elkaar dingen bespreken die gebeurd zijn
9.30- 10.00 vrij spelen/ plassen en verschonen
10.00 - 11.30 naar buiten, bij slecht weer korter en dan gaan we binnen een activiteit doen
11.30 - 12.30 handen wassen aan tafel brood eten en nog even spelen
12.30 plassen/ verschonen/ slapen
14.30 - 15.00 kinderen  worden wakker/ plassen/ verschonen
15.15 yoghurt eten/ of soepstengel
15.30 - 17.00 afhankelijk van het weer en de groep gaan we naar buiten,knutselen, vrij spelen, samen spel
17.00 - 17.30warme maaltijd
17.30 - 18.00kinderen worden gehaald

Huisregels

 • Ieder kind neemt sloffen of antislipsokken mee
 • Ieder kind neemt reserve kleding mee. Dit kan bij de gastouder blijven liggen
 • Ieder kind heeft een mandje waar persoonlijke dingen in bewaard kunnen worden
 • De overdracht gebeurt mondeling
 • De betaling loopt door als een kind door ziekte of een andere reden niet komt
 • Bij ziekte van de gastouder heeft het gastouderbureau inspanningsplicht om vervanging te zoeken
 • Foto’s die gemaakt worden tijdens de opvang worden alleen gedeeld met de ouders van de kinderen die door mij worden opgevangen
 • Er is een WA verzekering en een bedrijfsongevallen verzekering afgesloten

Wat moet u zelf meenemen

 • Reserve kleding
 • Speen, knuffel 
 • Slaapzak
 • Sloffen
 • Sjaal, muts, handschoenen
 • Fles, flesvoeding
 • Eten voor kinderen met allergie
 • Luiers, doekjes